Fordelene med forklaringsvideo

For dine kunder kan det teknologiske landskapet være utfordrende å traversere. Med så mange ulike digitale plattformer og løsninger som finnes er det heller ikke så rart. Da kan det være lurt å skille seg ut i mengden med en forklaringsvideo.

Fordelene er mange – du fanger umiddelbart kundens oppmerksomhet, og kan på en enklere måte presentere din idé eller konsept. Det er også mye større sannsynlighet for at potensielle kunder når ut og tar kontakt med din bedrift. En forklaringsvideo tilbyr også en tilgjengelighet som ikke kan sammenlignes med noe annet: den kan integreres i alle dine plattformer, og den kan enkelt deles gjennom sosiale medier. Noen ganger går de også viralt!

 

Din visjon

 

I CINéSYN er vi opptatt av god historiefortelling. Du lurer kanskje på hva dette har med din bedrift å gjøre?

Din visjon er med på å forme historien vi forteller. Gjennom tett dialog med din bedrift vil vi få den kunnskapen som trengs for å nå ut til målgruppen, nettopp ved å fange essensen av hva virksomheten kan tilby dine kunder. Ved hjelp av denne informasjonen vil vi produsere en lettfattelig forklaringsvideo som taler til din målgruppe. Med moderne design og profesjonelle stemmeskuespillere gir forklaringsvideoen dine kunder og investorer noe helt håndfast å forholde seg til, som virkelig kan gjøre forskjellen når det teller.

 

Prosessen

En forklaringsvideo består av flere lag. Fra start til slutt skal vi gjennom idéutvikling, storyboard, stemmeopptak og lydbilde, samt stilrammer og forberedelse av endelig animasjon. Under alle disse prosessene vil vi holde kommunikasjonen åpen slik at vi best mulig treffer din bedrifts behov. Denne metodikken blir på fagspråket kalt «agil,» og går ut på at vi iterativt kommer frem til det endelige resultatet gjennom god kommunikasjon hele veien.

I begynnelsen vil vi spørre om nødvendig prosjektmateriale (nettadresse, logo og annet designmateriale for din bedrift). Vi har også en spørreundersøkelse på 8 spørsmål som vi sender ut til alle våre kunder i begynnelsen. På denne måten blir vi kjent med firmaet og deres ideer, visjoner og målgruppe. Vi stiller oss også til disposisjon for telefonmøte dersom det er ønskelig.

 

Når filmen er klar til bruk

Når du skal ta i bruk din forklaringsfilm er det viktig at du får utnyttet potensialet til det fulle. La den fungere som en introduksjon til ditt firma – en snutt som forklarer alt det dine potensielle kunder trenger å vite. Dersom du har et nyhetsbrev er det også fint å integrere videoen her.

På sosiale medier kan man for eksempel også markedsføre med en forklaringsfilm. En konsis tekstsnutt og en forklaringsvideo vil garantert trekke til seg oppmerksomhet. Våre forklaringsfilmer utformes slik at den umiddelbart vekker interesse og nysgjerrighet, og det er nettopp derfor de passer utrolig godt på sosiale medier, hvor folks oppmerksomhet kan være flyktig.

 

Dersom du ønsker ytterligere info om hvordan en forklaringsfilm kan gagne ditt firma, ikke nøl med å ta kontakt. Vi kan nåes via epost, telefon eller kontaktskjema på våre nettsider.